Nasz zespół

Główny Zarządca - mgr inż. Ewa Michałowska

Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem finansowym w podmiotach gospodarczych a także pośrednictwem i wyceną nieruchomości. Inżynier budowlany kierunku Inżynier Europejski wykształcona w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Ponad 10 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych.

Dyrektor Techniczny - mgr inż. Władysław Michałowski

Posiada wieloletnie doświadczenie w budownictwie wielorodzinnym i przemysłowym. Wykształcony na Politechnice Szczecińskiej. Wielokrotnie nagradzany przez władze Szczecina za wkład w budowę i modernizacje istniejącej infrastruktury ( szpitale, oczyszczalnie ścieków oraz wiele innych budynków przemysłowych i mieszkalnych ). Posiada pełne uprawnienia budowlane. Jego wieloletnie doświadczenie poparte ogromną wiedzą techniczną gwarantuje najwyższy poziom dbałości o remonty i techniczną infrastrukturę zarządzanych nieruchomości.

Logistyka wdrożeń projektów / Struktury IT - Marcin Michał Marczuk

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów. Ukończył University of Northampton. Zdobył doświadczenie w zarządzaniu projektami optymalizacji kosztów i procesów w Wielkiej Brytanii, Węgrzech i Czeskiej Republice. W ostatnich latach piastował stanowisko Pełnomocnika Zarządu znanej spółki giełdowej. Posiada wykształcenie inżynierskie oraz certyfikaty wdrożeniowe Microsoft.

Zespół wsparcia techniczno - logistycznego

W naszym zespole korzystamy tylko i wyłącznie z wykwalifikowanej kadry księgowej, technicznej czy też pracowników fizycznych. Prowadzimy nadzór całodobowy nad wykonywanymi pracami aby dołożyć wszelkich starań rzetelności wykonywanych usług a co za tym idzie komfortu i zadowolenia mieszkańców.

Dodatkowo korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu i środków czytstości. W ramach efektywniejszej współpracy z Zarzadami oraz mieszkańcami proponujemy wprowadzanie komunikacji drogą elektroniczna poprzez dedykowane platformy internetowe pozwalające na szybki i przejżysty obieg dokumentów oraz bieżącą kontrolę finansową,