Nasz zespół

Główny Zarządca – mgr inż. Ewa Michałowska

Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem finansowym w podmiotach gospodarczych a także pośrednictwem i wyceną nieruchomości. Inżynier budowlany kierunku Inżynier Europejski wykształcona w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Ponad 10 letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych.

Dyrektor Techniczny – mgr inż. Władysław Michałowski

Posiada wieloletnie doświadczenie w budownictwie wielorodzinnym i przemysłowym. Wykształcony na Politechnice Szczecińskiej. Wielokrotnie nagradzany przez władze Szczecina za wkład w budowę i modernizacje istniejącej infrastruktury ( szpitale, oczyszczalnie ścieków oraz wiele innych budynków przemysłowych i mieszkalnych ). Posiada pełne uprawnienia budowlane. Jego wieloletnie doświadczenie poparte ogromną wiedzą techniczną gwarantuje najwyższy poziom dbałości o remonty i techniczną infrastrukturę zarządzanych nieruchomości.

 

Zespół wsparcia techniczno – logistycznego

W naszym zespole korzystamy z wykwalifikowanej kadry księgowej, technicznej oraz pracowników fizycznych. Prowadzimy nadzór  nad wykonywanymi pracami aby dołożyć wszelkich starań rzetelności wykonywanych usług a co za tym idzie komfortu i zadowolenia mieszkańców.

Dodatkowo korzystamy z najnowocześniejszego oprogramowania umożliwiającego wgląd właściciela w księgowość oraz głosowanie online nad uchwałami. W ramach efektywniejszej współpracy z Zarządami oraz mieszkańcami proponujemy wprowadzanie komunikacji drogą elektroniczna poprzez dedykowane platformy internetowe pozwalające na szybki i przejrzysty obieg dokumentów oraz bieżącą kontrolę finansową.

Leave a reply