WM Mickiewicza

Strefa mieszkańca Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 48

Awarie i wiadomości dla Zarządcy prosimy przesyłać za pomocą formularza znajdującego się w zakładce kontakt.


ZGŁOSZENIE AWARII – INFORMACJA DLA ZARZĄDCY

STAN AKTUALNY:  ZGŁOSZONE AWARIE  – W TRAKCIE REALIZACJI


Przydatne informacje

Kamery CCTV Instrukcja

Link do kamer

Regulamin monitoringu


Informacje od Zarządcy

Piątek 20 maja 2016

Powiadomienia o zaliczkach i saldach

Informujemy ,że w związku ze wdrożeniem nowego systemu, zmianie uległa szata graficzna powiadomień oraz not i faktur. W przypadku braku zgodności salda ze stanem faktycznym prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu na adres tech@aplauz-zarzadzanie.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie w Strefie Mieszkańca

Piątek 6 maja 2016

Zakończenie sezonu SEC

Informujemy, że w dniu 15 maja 2016 następuje zakończenie sezonu grzewczego SEC Szczecin. W związku z tym dostawy energii cieplnej do budynku zostają wstrzymane od dnia 15 maja 2016 roku

Wtorek 26 kwietnia 2016

Dodatkowe Kamery

Z uwagi na liczne zapytania odnośnie zainstalowania dodatkowych kamer przedstawiam propozycję do rozważenia

W chwili obecnej rejestrator posiada 8 podłączonych kamer. Zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu zakupiono rejestrator o większej ilości podłączeń(16 wejść). Koszt 862,23 zł. W celu objęcia monitoringiem większej ilości miejsc w budynku proponujemy:

– pięć kamer, po jednej na każdym pietrze budynku w obszarze wind (obraz obejmie windy oraz część klatki schodowej)

– jedna kamera na zewnątrz od strony wyjścia na podwórze

– dwie dodatkowe kamery w korytarzach pierwszego piętra gdzie dochodzi do aktów rozpylania nieprzyjemnych substancji

Koszt całkowity :

8 kamer 3 739,20 zł

Montaż i konfiguracja 1 476,00 zł

Razem: 5 215,20 zł

Wtorek 26 kwietnia 2016

Kamery w windach

Oferta firmy Schindler dotycząca zakupu 2 kamer wraz z montażem w windach została przez nas odrzucona z uwagi na zbyt wysoki koszt :6 734,88 zł.

Wtorek 26 kwietnia 2016

Regulamin Monitoringu

Informujemy, że w przydatnych informacjach znajduje się link do pobrania regulaminu monitoringu CCTV. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu

Propozycje i podjęte Uchwały w roku 2016:

Uchwała numer 8/M/2016 w sprawie wykonania nasadzeń NOWE !!!
Uchwała nr 1/M/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie zakupu i montażu kamer w częściach wspólnych budynku Mickiewicza 48
Uchwała nr 2/M/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie wykonania sygnalizacji poziomu wody w części podziemnej budynku Mickiewicza 48
Uchwała nr 3/M/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu i wyrażeniu zgody na kontynuację prac zgodnie z uregulowaniem prawnym zawartym w ustawie o własności lokali
Uchwała nr 4/M/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie zatwierdzenia budżetu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.Mickiewicza 48
Uchwała nr 5/M/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie przeniesienia nadwyżki z rozliczenia zaliczek za rok 2015 na poczet Funduszu Remontowego
Uchwała nr 6/M/2016 z dnia 10.02.2016 w sprawie przekazania pozostałych przychodów na utrzymanie zasobów nieruchomości wspólnej i zaksięgowanie na koncie Funduszu Remontowego

AKTUALNE STAWKI ZA DOSTARCZANE MEDIA

Zimna woda – 11,98 zł / m3
Ciepła woda – 29,98 zł / m3
C.O. opłata stała – 0,648 zł / m2
C.O. opłata zmienna – 65,82 zł / GJ

Leave a reply