WM Rynkowa

Strefa mieszkańca Wspólnoty Mieszkaniowej Rynkowa

Awarie i wiadomości dla Zarządcy prosimy przesyłać za pomocą formularza znajdującego się w zakładce kontakt.


ZGŁOSZENIE AWARII – INFORMACJA DLA ZARZĄDCY

STAN AKTUALNY: ZGŁOSZONE AWARIE – W TRAKCIE REALIZACJI


Przydatne informacje

Kontakt z nami:

APLAUZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ul. Niemcewicza 20 ;a / 01 71-520 Szczecin

Biuro: tel. 91–423-23-84 mail :   biuro@aplauz-zarzadzanie.pl

Dział Techniczny:  tel. 91–423-23-84 mail:   tech@aplauz-zarzadzanie.pl


Informacje od Zarządcy

Piątek 20 maja 2016

Powiadomienia o zaliczkach i saldach

Informujemy ,że w związku ze wdrożeniem nowego systemu, zmianie uległa szata graficzna powiadomień oraz not i faktur. W przypadku braku zgodności salda ze stanem faktycznym prosimy o pilne zgłoszenie tego faktu na adres tech@aplauz-zarzadzanie.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie w Strefie Mieszkańca

Piątek 6 maja 2016

Zakończenie sezonu SEC

Informujemy, że w dniu 15 maja 2016 następuje zakończenie sezonu grzewczego SEC Szczecin. W związku z tym dostawy energii cieplnej do budynku zostają wstrzymane od dnia 15 maja 2016 roku

29 kwietnia 2016

Zmiana firmy sprzątającej

Informujemy, że z dniem 2-go maja 2016 roku następuje zmiana firmy sprzątającej.

29 Kwietnia 2016 roku

Adresy e-mail

W związku ze zmianą systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wprowadziliśmy nową funkcjonalność – otrzymywania druków zaliczek i korespondencji na e-mail. Ci z Państwa, którzy chcą otrzymywać dokumenty drogą elektroniczną proszeni są o podanie swojego adresu mailowego za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na dole strony.

29 kwietnia 2016 roku

Strefa Mieszkańca

Witamy w Strefie Mieszkańca. Znajdą tu Państwo niezbędne informacje , projekty i podjęte uchwały, formularz zgłaszania usterek, możliwość głosowania on-line i wiele innych . Zapraszamy do aktywnego udziału w rozwoju systemu.

Propozycje i podjęte Uchwały w roku 2016:

Uchwała 6/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie: Rezygnacji z funkcji członka Zarządu W.M RYNKOWA 0162 Pani Barbary Gądek    PODJĘTA
Uchwała 5/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie: Podwyższenia stawki do 0,65zł/m2 za usługę zarządzania nieruchomością wspólną W.M 0162 przy ul. Rynkowej 2 w Szczecinie   PODJĘTA
Uchwała 4/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie: Zatwierdzenia rozliczenia Funduszu Remontowego  Wspólnoty Mieszkaniowej 0162 przy ul. Rynkowej 2 w Szczecinie   PODJĘTA
Uchwała 3/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie: Przeniesienia nadwyżki z rozliczenia zaliczek za rok 2015 na poczet Funduszu Remontowego   PODJĘTA
Uchwała 2/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie: zatwierdzenia budżetu Wspólnoty Mieszkaniowej 0162 przy ul. Rynkowej 2 w Szczecinie na rok 2016   PODJĘTA
Uchwała 1/2016 z dnia 15.03.2016r w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządcy i wyrażenia zgody na kontynuację prac zgodnie z uregulowaniem prawnym zawartym w ustawie o własności lokali   PODJĘTA

Leave a reply